Tag Archives: nuôi cấy thận

Thông tin cần biết về nuôi cấy thận từ tế bào gốc

Thông tin cần biết về nuôi cấy thận từ tế bào gốc

Hiện nay, nhóm các nhà khoa học Trường đại học Jikei cùng các đồng nghiệp thuộc các viện nghiên cứu của Mỹ và nhiều quốc gia phát triển khác tiến hành việc phát triển thận nhân tạo từ tế bào