Tag Archives: thông tin cần biết về thuốc

Những loại thuốc gây hại cho thận bạn nên biết

Những loại thuốc gây hại cho thận bạn nên biết

Thuốc trực tiếp gây hại cho thận Các kháng sinh nhóm betalactam kể cả cephalosporin, vancomycin, miocyclin, erythromycin; các thuốc ức chế tiết acid dịch vi như cemitidin; thuốc chữa động kinh như phenobacbital; các thuốc chống rối loạn chuyển